HISTOIRE DES THEORIES LINGUISTIQUES


laboratoire:membres:zwartjes:8

Otto Zwartjes

12. Poster-presentations, workshops, etc.

9. (2013). ‘Poster-presentation’. Match Making Event for Humanities researchers. University of Amsterdam

8. (2010). — Participation in the Workshop, organised by the Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS; “Invitational Training Program for Advanced Japanese Research Institutes”).

7. (1996). Participated: 2005 Fall RIFLA Conference (Rhode Island Foreign Language Association). Knight Campus. Community College of Rhode Island, Warwick, Rhode Island.

6. (1996). Poster-presentation: “De studie van de oudste Spaanstalige grammatica’s van de nieuwe wereld en de grammatica van het Arabisch van Pedro de Alcalá. Research Seminar: Center of Non-Western Studies (CNWS), Leiden University.

5. (1994). “Louter consonanten: Thematiek van de Andalusische kharja’s. Congress: “Louter Letteren 1994.” Katholieke Universiteit Nijmegen.

4. (1992). “Tweetaligheid in al-Andalus en de toepassing ervan in de strofische poëzie.” MOI-Research Seminar of the Dutch Association for Middle Eastern and Islamic Studies (=Vereniging voor de Studie van het Midden-Oosten en de Islam, Universiteit Leiden.

3. (1992). “Kunnen wij de Andalusische kharja’s rekenen tot de Romaanse literatuur? Huidige stand van zaken.” Nijmeegs Instituut voor Comparatieve en Culturele Ontwikkelings Studiën (NICCOS), Katholieke Universiteit Nijmegen.

2. (1992). “Enkele thema’s uit de Andalusische kharja’s.” Congress: “Louter Letteren 1992.” Katholieke Universiteit Nijmegen.

1. (1991). “Problemen bij het interpreteren van de Andalusische kharja-s.” Research Seminar Department of Middle Eastern Studies (TCMO), Katholieke Universiteit Nijmegen.

laboratoire/membres/zwartjes/8.txt · Dernière modification: 2018/11/28 14:14 par zwartjes